IntelaTrac

System för ronder och inspektion

Fluke kalibratorer och instrument

Effektivaste och säkraste på marknaden

Fluke Elkvalité

Få full kontroll på era elsystem

ProCalV5

Effektivt system för kalibrering

IntelaTrac

Bygg intelligenta ronder

Kalibrering

En förutsättning för att kunna producera

Favoriter

ProCalV5 - Kalibreringssystem för industri

IntelaTrac - System för rondering och inspektion

Nyhet

Fluke 729 - Automatisk tryckkalibrator

Nyhet

Bluzone - Bluzone övervakning av utrustning

Mätning, kalibrering och tillsyn

Det finns en gemensam nämnare i allt det vi på Intertechna arbetar med. Intertechna jobbar med produkter och tjänster som ger våra kunder ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i produktionen. Det är våra nyckelord som slår igenom såväl i vårt produktutbud som i de tjänster vi erbjuder.

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder med att undvika onödiga driftstörningar, snabba åtgärder vid problem, noggranna mätningar och kalibreringar och skapa förutsättningar för hög kvalitet och ett effektivt underhåll

Kalibratorer, handdatorer, system och kalibrering