Fluke kalibratorer och instrument

Effektivaste och säkraste på marknaden

Bluvision IoT sensorer

Automatisk trådlös övervakning av utrustning

IntelaTrac

System för ronder och inspektion

ProCalV5

Effektivt system för kalibrering

Kalibrering

En förutsättning för att kunna producera

Favoriter

ProCalV5 - Kalibreringssystem för industri

IntelaTrac - System för rondering och inspektion

Nyhet

Fluke 729 - Automatisk tryckkalibrator

Nyhet

Bluzone - Bluzone mjukvara för övervakning av utrustning

Mätning, kalibrering och tillsyn

Det finns en gemensam nämnare i allt det vi på Intertechna arbetar med. Intertechna jobbar med produkter och tjänster som ger våra kunder ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i produktionen. Det är våra nyckelord som slår igenom såväl i vårt produktutbud som i de tjänster vi erbjuder.

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder med att undvika onödiga driftstörningar, snabba åtgärder vid problem, noggranna mätningar och kalibreringar och skapa förutsättningar för hög kvalitet och ett effektivt underhåll

Kalibratorer, handdatorer, system och kalibrering